123 Flexwonen

‘Texelwende’, Den Burg Texel

Strandkaap 1, 1791 SL Den Burg

Op twee locaties aan de Marsweg komen in totaal 232 flexwoningen. Het project is een initiatief van Rabo Smartbuilds in samenwerking met gemeente Texel en corporatie Woontij. Het betreft zowel sociale huurwoningen als middeldure huurwoningen. Ze zijn bestemd voor starters, gezinnen, spoedzoekers, vluchtelingen en statushouders. Inwoners van Texel en mensen die economisch gebonden zijn aan Texel krijgen voorrang.
Op locatie Marsweg-Zuid worden 120 woningen geplaatst: 50 sociale huur en 70 middenhuur, een mix van seniorenbungalows, starterswoningen en eengezinswoningen. De sociale huurwoningen zijn ca 50 m2 groot, met twee slaapkamers (9 m2 en 5,1 m2). Ze zijn duurzaam en voorzien van zonnepanelen.
Als alles volgens plan verloopt worden deze woningen in de eerste helft van 2024 geplaatst. Later in 2024 of 2025 volgen de 112 woningen op locatie Marsweg-Noord.
Na 20 jaar (Marsweg-Noord) en 40 jaar (Marsweg-Zuid) worden de woningen weer weggehaald en worden beide locaties teruggebracht naar de oude situatie: landbouwgrond.

Aantal woningen
120 (later nog eens 122)
Aard gebouw
modulair/verplaatsbaar
Eigenaar/verhuurder
Rabobank, corporatie Woontij
Soort eigenaar
marktpartij, woningcorporatie
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, gescheiden mensen, jongeren, ouderen, statushouders, vluchtelingen
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
wonen
Contractvorm gebruiker
huur onbepaalde duur
Huurprijs
max. € 763 (sociale huur), tussen € 763 en € 1000 (middenhuur)
Bouwers/concept
Rabo Smartbuilds; Barli
Start
2024 Q4
Eind
Bijzonderheden

Het complex krijgt een eigen straatnaam: Kolibrievlinder.

Meer info Informatie over aanmelden

De sociale huurwoningen worden verhuurd door corporatie Woontij, de middenhuur-woningen door Rabo Smartbuilds.

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.