123 Flexwonen

Tijdelijke huisvesting kantoorpand Rotterdam

Bredestraat 312, Rotterdam, Netherlands

Via het gemeentelijk versnellingsarrangement konden gemeenten in 2015 en 2016 woonruimte inzetten voor de tijdelijke huisvesting van vergunninghouders totdat definitieve plaatsing in de gemeente mogelijk was. De gemeente Rotterdam maakte gebruik van deze regeling van het COA en biedt sinds december 2016 woonruimte aan 33 vergunninghouders. Om dit mogelijk te maken transformeerde de gemeente haar voormalige kantoorpand tot niet-zelfstandige wooneenheden van 12 tot 20 m2. De exploitatie en het beheer worden verzorgd door Incluzio, een samenwerking tussen Facilicom en WMO Radar. Incluzio is daarnaast ook verantwoordelijk voor de dagbesteding, zoals gezamenlijk koken, sporten en vrijwilligerswerk. De voorziening zou tot eind 2018 in gebruik blijven, maar wordt nog steeds vermeld op de website van Incluzio.

Aantal woningen
33 onzelfstandige wooneenheden
Aard gebouw
getransformeerd gebouw
Eigenaar/verhuurder
gemeente Rotterdam
Soort eigenaar
gemeente
Doelgroep
statushouders
Gemengde bewoning
nee
Woonvorm
wonen
Contractvorm gebruiker
gebruikscontract
Huurprijs
Bouwers/concept
Start
december 2016
Eind
Bijzonderheden

De bewoners betalen geen huur maar krijgen ook geen uitkering van de gemeente. Naast ‘vrij wonen’ ontvangen zij leefgeld van de COA.

Meer info Informatie over aanmelden

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.