123 Flexwonen

Waterbieslaan, Utrecht

Waterbieslaan 30-40, 3452 AP Utrecht

Gemeente Utrecht verhuurt sinds het voorjaar van 2022 tijdelijk een aantal woningen aan de Waterbieslaan in Vleuten-De Meern.

E.e.a. is in afwachting van de verbouwing van de woningen voor een “gemengd wonen”-project,  met o.a. een gezinshuis.  De gemeente heeft dit project opgezet in samenwerking met KOOS Utrecht, een organisatie voor specialistische jeugdhulp. Het gezinshuis is een vernieuwend concept voor kinderen en jongeren tot 21 jaar die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Naast het gezinshuis komen er ook een aantal ’kangoeroe-woningen’, voor jongeren die bijna de stap naar zelfstandigheid kunnen maken. Verder is er naast het gezinshuis extra ruimte voor een ondersteunend gezin.
De kinderen en jongeren wonen onder begeleiding van een professional – de gezinshuisouder – die 24/7 de opvoeding en verzorging voor zijn of haar rekening neemt. Soms heeft de gezinsouder zelf ook kinderen en vormen ze met elkaar een (h)echt thuis. In de bewuste buurt wonen veel (jonge) gezinnen, dit maakt dat een gezinshuis hier goed past.
Als alles volgens plan verloopt start de verbouwing in augustus/september 2023,  met oplevering gepland voor december ’23.

Aantal woningen
5
Aard gebouw
getransformeerd gebouw
Eigenaar/verhuurder
Gemeente Utrecht, jeugdhulporganisatie KOOS
Soort eigenaar
gemeente, maatschappelijke organisatie
Doelgroep
jongeren, uitstromers zorg
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
begeleid wonen, wonen met zorg
Contractvorm gebruiker
begeleidingscontract
Huurprijs
Bouwers/concept
Start
2023 Q4
Eind
Bijzonderheden

Meer info Informatie over aanmelden

Er is straks plaats voor ca 15 bewoners. De toewijzing verloopt via gemeente Utrecht en/of via KOOS.

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.