123 Flexwonen

Wetering-Zuid, Utrecht

Middenwetering 1, 3543 AR Utrecht

Corporatie Cazas Wonen, gemeente Utrecht en provincie Utrecht laten 162 tijdelijke sociale huurwoningen bouwen in Wetering-Zuid, op een terrein vlakbij het St. Anthonius Ziekenhuis. Het project is bestemd voor 1- en 2-persoonshuishoudens, en is opgezet voor gemengd wonen: 70 % starters, 30% statushouders en mensen die doorstromen naar zelfstandig wonen vanuit de zorg. Het is de bedoeling dat de bewoners omkijken naar elkaar en de buurt.
Er komen 142 studio’s (25 m2) en 20 tweekamer-appartementen (50m2), verder een collectieve ruimte, 83 (auto)parkeerplekken en overdekte fietsenstallingen. De woningen zijn duurzaam, energiezuinig en van hoge kwaliteit, vergelijkbaar met reguliere nieuwbouwwoningen.
Er zijn wandel- en fietsbruggen om naar Terwijde te gaan, Leidsche Rijn Centrum ligt op 5 minuten fietsafstand.
De bouw start in de zomer van 2024, de eerste bewoners krijgen eind 2024 de sleutel. Het complex blijft 15 jaar staan, daarna is de grond nodig voor bouwplannen van het ziekenhuis. De flexwoningen kunnen dan worden verplaatst naar een vervolglocatie, in de stad zelf of elders in de provincie Utrecht.

Aantal woningen
162
Aard gebouw
modulair/verplaatsbaar
Eigenaar/verhuurder
gemeente Utrecht, Cazas Wonen
Soort eigenaar
gemeente, woningcorporatie
Doelgroep
(overige) starters/spoedzoekers, jongeren, statushouders, uitstromers zorg
Gemengde bewoning
ja
Woonvorm
wonen
Contractvorm gebruiker
tijdelijk huurcontract
Huurprijs
sociale huur
Bouwers/concept
Start
2024 Q4
Eind
Bijzonderheden

Cazas Wonen en de gemeente willen gebruik maken van de Rijksregeling ‘Tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen’. Door gebruik te maken van deze regeling wordt de kans op het vinden van een vervolglocatie vergroot en kunnen de woningen, indien onverhoopt geen vervolglocatie wordt gevonden, door Cazas Wonen te koop worden aangeboden aan het Rijk.

Meer info Informatie over aanmelden

Geïnteresseerden kunnen in de loop van 2024 reageren op de woningadvertenties op WoningNet.

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.