123 Flexwonen

Zorgwoningen, Enschede

Javastraat 92, 7512 ZK Enschede

Een voormalig kantoorpand in Enschede is in 2021 verbouwd naar 12 appartementen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Op de binnenplaats van het gebouw zijn nog eens acht grondgebonden House2Start  modulaire woningen geplaatst, voor mensen met een aan autisme verwante beperking. De opdrachtgever hiervoor is Stichting WOPiT, een Twentse organisatie gericht op het zo zelfstandig mogelijk laten wonen van cliënten in kleinschalige ‘huiselijke’ woonvoorzieningen. Het ondersteuningsteam van WOPiT is een groot deel van de dag aanwezig op de locatie om de bewoners te begeleiden. De grote gezamenlijke ontmoetingskeuken (60 m²) kan worden gebruikt voor workshops of creatieve sessies, ook door buurtbewoners.

De House2Start units op de binnenplaats zijn 40m2 groot, met slaapkamer en badkamer op de bovenverdieping. Ze hebben zonnepanelen, de opgewekte energie is in principe voldoende voor de infraroodverwarming, bereiding van het warme tapwater, de ventilatie, apparatuur en verlichting.  De grotendeels houten units zijn demontabel, in de toekomst kunnen ze terug naar de fabriek zodat de materialen kunnen worden hergebruikt.
Javastraat 92 ligt op 5 minuten fietsafstand van het centrum van Enschede.

Aantal woningen
11 appartementen van 52-60m2, 1 van 35m2 . En acht woningen van 40m2
Aard gebouw
getransformeerd gebouw, modulair/verplaatsbaar
Eigenaar/verhuurder
Deltaborgh Investments BV (eigenaar), Stichting WOPiT (huurder)
Soort eigenaar
maatschappelijke organisatie, marktpartij
Doelgroep
uitstromers zorg
Gemengde bewoning
nee
Woonvorm
begeleid wonen
Contractvorm gebruiker
begeleidingscontract
Huurprijs
Bouwers/concept
Start
2021
Eind
Bijzonderheden

Huurders hebben een zorgtoewijzing nodig voor ondersteuning bij zelfstandig leven.

Meer info Informatie over aanmelden

De appartementen en woningen worden toegewezen door Stichting WOPiT

Neem contact op met verhuurder

Bevat deze projectbeschrijving onjuiste informatie? Meld ons dat s.v.p. via info@flexwonen.nl.