Prestatieafspraken gemeente Den Haag 2010-2015

De drie Haagse woningcorporaties Haag Wonen, Staedion en Vestia en de gemeente zijn er niet voor zichzelf, maar voor de inwoners van de stad.

download prestatieafspraken

Inwoners moeten zelf hun leven en de stad vormgeven en de gemeente en de corporaties willen hen daarbij ondersteunen. Met onderliggende prestatieafspraken schetsen partijen de doelstellingen en onderwerpen voor de periode 2010-2015.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: