Prestatieafspraken gemeente Den Haag 2015-2019

Prestatieafspraken maken duidelijk wat de corporaties en wat de gemeenten doen in de regio en de stad. De bewonersorganisaties geven ons advies over de prestatieafspraken.

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid