Programma congres verplaatsbare woningen 19 juni 2019

Programma

Alle informatie over locatie en inschrijving vindt u hier

10.00Inloop
10.30Opening door dagvoorzitter Marjet Rutten
10.40Een presentatie van de highlights uit het onderzoek naar de bouw van tijdelijke woningen
direct gevolgd door een interview met de onderzoekers
11.00Gesprek met Marja Appelman, directeur woningmarkt van het ministerie van BZK
over versnelling woningbouw en de rol van verplaatsbare woningen; Kamerdebat, motie Ronnes, wat doet BZK met de aanbevelingen van het onderzoek, welke maatregelen kunnen we verwachten
11.15Interviews met achtereenvolgens:
  • Thijs Kroese, wethouder wonen van Purmerend, over de keuze om als gemeente zelf 200 verplaatsbare woningen te bouwen.
  • Christoffel Klap, directeur-bestuurder van corporatie Ons Doel over de keuze voor dit type woning en de verplaatsing van de Finchwoningen in Leiden
  • Frank van Gool, CEO van Otto Workforce over de ambitie om 20.000 logiesplekken voor arbeidsmigranten te realiseren
12.00Lunchpauze met:
  • Lopend buffet
  • Informatiemarkt van bouwers met hun concepten
13.15Start 1e workshop ronde
14.30Pauze
14.45Start 2e workshopronde
16.00Afsluitende borrel

 

Workshopronde 1

1  De businesscase van verplaatsbare woningen bij corporaties

Met Jan van Andel, directeur-bestuurder van Woontij en Christoffel Klap, directeur-bestuurder van Ons Doel in Leiden. Gespreksleiding Thijs Luijkx

              

2  Verplaatsbare woningen in ontspannen en gespannen woningmarkten; verhuurbaarheid, woningtoewijzing en (tijdelijke) huurcontracten

Lidy van der Schaft, directeur Wonen van de Key en Patricia Stronkhorst, gebiedsconsulent bij Vechtdal Wonen. Gespreksleiding Wim Reedijk

 

3  Finch Buildings over kwalitatief hoogwaardige woningbouw in Alkmaar met de laagst mogelijke CO2-footprint

Peter Wories van Woonwaard en Ernest Kuiper van Finch Buildings vertellen over het product, de beoogde doelgroepen en de businesscase van een tijdelijke én een permanente bestemming.

 

4  NEZZT realiseert met woningcorporatie Zayaz maximale keuzevrijheid voor bewoners.

Bas de Haan, directeur van NEZZT en Janine van Heertum, projectleider maatschappelijke ontwikkeling bij woningcorporatie Zayaz

 

Workshopronde 2

5  Meters maken met verplaatsbare woningen; strategieën voor gemeenten om goed met weerstand om te gaan en de RO-procedures te stroomlijnen

Met Omar Hegazy van het Projectmanagementbureau van de gemeente Amsterdam en Anne Lochs, senior beleidsmedewerker wonen van de gemeente ‘s Hertogenbosch. Gespreksleiding Wim Reedijk

 

6  Flexibele bouw voor shortstay en midstay van arbeidsmigranten

Het enorme tekort aan huisvesting voor de arbeidsmigranten die we hard nodig hebben, vraagt om snel realiseerbare, flexibele oplossingen. Met o.a. Bert Verheij van Homeflex en Robert Kurzak van Kafra Housing. Gespreksleiding Johan van der Craats

 

7  Heijmans ONE: het circulaire woonconcept voor versneld en verplaatsbaar huisvesten

Kees Strooper en de mensen van het Heijmans ONE team vertellen u alles wat u altijd al wilde weten over dit tiny house concept

 

8  Jan Snel ziet steeds meer acceptatie en draagvlak in de markt voor modulaire bouw

Harry van Zandwijk, CEO van Jan Snel laat zien hoe het bedrijf werkt aan de oplossingen die nodig zijn

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Beheer, Beleid, Doelgroepen flexwonen, Draagvlak en communicatie, Facts en figures, Financiering en exploitatie