Provincie dreigt met overname regie als Castricum afspraken over huisvesten verblijfsgerechtigden niet nakomt

De gemeente Castricum realiseert te weinig woningen voor verblijfsgerechtigden en komt toezeggingen aan de provincie Noord-Holland daarover niet na. Omdat Castricum niet aan de taakstelling voldoet, stuurt de provincie de gemeente vandaag een voornemen tot indeplaatsstelling.

Castricum loopt achter met haar huisvestingstaak. De gemeente moest in de eerste helft van 2021 28 verblijfsgerechtigden een thuis bieden, maar dat lukte niet. Begin juli had de gemeente een tekort van 34 woonplekken, mede door eerdere tekorten, blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De gemeente heeft nog tot 31 december 2021 de gelegenheid om de opgelopen achterstand in te halen. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Vluchtelingen, Wetten en regels