Provincie Flevoland: werkgroep voor betere verdeling woonlocaties arbeidsmigranten

De provincie heeft een werkgroep ingesteld die moet toezien op een goede verdeling van woonlocaties voor arbeidsmigranten in Flevoland. De werkgroep zal zich vooral bemoeien met nieuwe plannen voor grootschalige vestigingen in het buitengebied. Het gaat dan om locaties met een omvang van 300 bedden, voor met name kort verblijf of seizoensarbeid.

Met een gezamenlijke aanpak wil de provincie voorkomen dat er in één gemeente te veel woonlocaties voor arbeidsmigranten komen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren, als er in naburige gemeente minder ruimte is of wanneer de regels voor huisvestingen daar strenger zijn. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie