provincie Gelderland: aan de slag met Flexwonen

De woningnood in Gelderland is hoog. Vooral starters, alleenstaanden en ouderen kunnen vrijwel geen betaalbare woning meer vinden. Flexibele woonlocaties dragen bij aan het verminderen van druk op de woningmarkt en kunnen huisvesting bieden aan specifieke urgente doelgroepen.

Vanuit het Actieplan Wonen zoeken we kleinere gemeenten met grondpositie en innovatieve projectontwikkelaars die aan de slag willen met flexibele woonlocaties. Flexwonen blijkt een succesvolle oplossing om een deel van de woningnood op te lossen. Landelijk zijn er jaarlijks minimaal 15.000 flexibele woningen nodig. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen