Provincie Noord-Brabant in gesprek over huisvesting arbeidsmigranten

Een meerderheid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft ingestemd met een motie van de PvdA, CDA en VVD over de problemen met huisvesting van arbeidsmigranten. Alleen de fractie van de PVV stemde tegen.

Tekst van de motie

De motie geeft aan dat de provincie zal inventariseren in welke gemeenten zich problemen voordoen met huisvesting van arbeidsmigranten. De provincie zal deze gemeenten aansporen al het mogelijke te doen om de problemen op te lossen. Daarnaast zal de provincie in overleg treden met regionale samenwerkingsverbanden om samen naar oplossingen te zoeken.

 

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: