Provincie Noord-Holland: Quick scan PRV-wijziging huisvesting op agrarische percelen

Met deze quick scan is een blik gegeven op het gebruik van de mogelijkheid om tijdelijke werknemers te huisvesten op een agrarisch bouwperceel. Het doel van deze wijziging was om een belemmering voor gemeenten weg te nemen om tijdelijke werknemers te huisvesten. In een telefonische belronde onder enkele gemeenten is nagegaan wat het voor gemeenten betekent dat de wijziging is ingevoerd, wat de inschattingen zijn over het gebruik van de maatregel, en of er neveneffecten zijn.

download quick scan

Inhoudsopgave

1.    Inleiding
1.1. Aanleiding en doel quick scan
1.2. Afbakening en hoofdvragen
2.    Context
2.1. Aanleiding wijziging
2.2. Wat is er gewijzigd?
3.    Korte beschouwing uit belronde
3.1. Gebruik van de mogelijkheid
3.2. Andere effecten
4.    Tot slot

Bijlage 1. Statenvoordracht bij besluit 2013 (pdf)
Bijlage 2. Toelichting op de aanpak van de quick scan

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid