Provincie Zuid-Holland: subsidie voor flexwonen starters

De provincie stelt €500.000 subsidie beschikbaar voor flexwoningen voor starters tot 28 jaar. Het bedrag is bestemd voor de bouw van kleine sociale huurwoningen. Jongeren hebben vaak onvoldoende inschrijftijd opgebouwd om voor een reguliere sociale huurwoning in aanmerking te komen. Een flexwoning kan dienen als tijdelijke opstapwoning.

aanvraag indienen>

Bij een flexwoning is tenminste één van de volgende aspecten tijdelijk: de woning zelf, de bewoning (via het gebruik van een tijdelijk huurcontract) of het gebruik van de locatie waarop een woning wordt geplaatst. “Flexwoningen zijn de flexibele schil van de woningmarkt” aldus gedeputeerde Wonen Anne Koning. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen