Putten: problemen huisvesting op de korrel

PUTTEN Het Puttense college van burgemeester en wethouders heeft vier locaties waar tijdelijke huisvesting kan plaatsvinden van statushouders en personen in nood. De leden van de commissie Samenleving wordt op korte termijn hierover een oordeel gevraagd.

De druk op de sociale woningmarkt in Putten is groot. Op de minst populaire woning moet een woningzoekende al vijf jaar wachten. Met de Woningstichting Putten is de afspraak gemaakt dat dertig procent van de woningbouw bestaat uit sociale huurwoningen. Deze woningen moeten huisvesting bieden aan reguliere woningzoekenden maar ook aan statushouders, personen in nood, arbeidsmigranten en jonge starters op de woningmarkt. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen