Q & A’s – EU-arbeidsmigranten en het coronavirus (update 23 april)

De informatie en maatregelen rondom het coronavirus worden voortdurend in de gaten gehouden en aangepast waar nodig. In dit dossier zetten we belangrijke informatie op een rij.

EURES helpdesk voor arbeidsmigranten

Bij EURES is een helpdesk ingericht om vragen te beantwoorden van arbeidsmigranten als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus. Arbeidsmigranten kunnen contact opnemen via  euresinfo@uwv.nl. De dienstverlening behelst het geven van informatie betreffende:

  • Andere baanmogelijkheden, zoals de vitale sectoren
  • Vragen betreffende PDU1 en aanvraagprocedure WW voor mensen zonder DigiD
  • Terugkeer naar land van herkomst op basis van informatie verkregen vanuit het EURES netwerk.

Maatschappelijke opvang

Sinds vrijdag 3 april is de richtlijn voor maatschappelijke opvang aangepast, waardoor de noodopvang bij centrumgemeenten nu ook open wordt gesteld voor arbeidsmigranten, die normaliter niet in aanmerking komen volgens de Wmo. VWS heeft aangegeven voor eventuele extra kosten garant te kunnen staan. Uiteraard is dit alleen bestemd voor noodgevallen. Het ministerie van SZW roept werkgevers en huisvesters nog steeds op om in deze tijden arbeidsmigranten niet uit hun huisvesting te zetten.

Voorlichting

posters in het Pools, Spaans en Engels:

Er zijn meerdere initiatieven ontwikkeld om te komen tot speciaal voorlichtingsmateriaal. Een interessant initiatief is van:

Andere interessante links zijn:

Matchtingsplatforms

Daarnaast zijn er verschillende initiatieven ontstaan om werkzoekenden en werkgevers met tekorten aan elkaar te verbinden zoals www.helponsoogsten.nl, www.werkenindelandentuinbouw.nl een platform van ABU leden en LinkedIn groep van NBBU leden.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie