Quick scan aantal arbeidsmigranten in Holland Rijnland

Het ambassadeursteam huisvesting arbeidsmigranten in Holland Rijnland heeft de 15 colleges van B en W in deze regio de resultaten van een quick scan naar de aantallen arbeidsmigranten in deze regio toegestuurd.

Op grond van recente gegevens die de gemeenten hebben aangeleverd is een schatting gemaakt van het actuele aantal dat tuseen de 17.000 en 20.000 ligt. De onderzoekers verwachten dat er voor ca. 4.500 mensen vervangende huisvesting nodig is omdat de plekken waar deze arbeidsmigranten nu verblijven niet aan de voorwaarden voldoen.

quick scan Holland Rijnland definitief>

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid