Quick Scan arbeidsmigranten in regio Eindhoven

"Nog meer huisvestingsplaatsen voor arbeidsmigranten nodig dan we al dachten" is de eerste reactie in de regio Eindhoven op de uitkomsten van een onderzoek naar aantallen arbeidsmigranten en hun huisvestingsbehoefte.

 

In de regio wordt al geruime tijd samengewerkt om de huisvesting van arbeidsmigranten te verbeteren. Over de kwaliteit van deze woonruimte zijn al afspraken gemaakt in de Regionale Verklaring van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Over het aantal arbeidsmigranten en het aantal benodigde huisvestingsplaatsen was echter nog onduidelijkheid. Daarom heeft het SRE nu een quick scan laten uitvoeren door Huiswerk advies & projecten. Daaruit is gebleken dat er rond de 29.000 arbeidsmigranten in de regio zijn en dat ongeveer 7.250 nieuwe verblijfplaatsen nodig zijn.

De Stuurgroep Arbeidsmigranten zal gemeenten en aanbieders van huisvesting in de regio Zuidoost-Brabant aansporen met elkaar in gesprek te gaan om deze huisvestingsplaatsen te realiseren. Aan het eind van het jaar zal een nieuwe Regionale Verklaring met onderlinge afspraken aan de betrokken partijen worden voorgelegd.

bekijk quick scan>

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid