Quick scan arbeidsmigranten Noord-Veluwe

Ook in de regio Noord-Veluwe wonen en werken arbeidsmigranten. Vooral in de gemeenten Oldebroek en Putten is het vraagstuk actueel en is er onlangs een Quickscan Arbeidsmigranten uitgevoerd. Mede naar aanleiding hiervan hebben de overige gemeenten, Harderwijk, Epe, Nunspeet, Ermelo, Elburg en Heerde, aangegeven ook een inventarisatie te willen naar de omvang van het aantal arbeidsmigranten in hun gemeenten.

download rapport

Inhoudsopgave

Inleiding
Aanbevelingen
Inventarisatie
1 Doelgroep
1.1 / Doelgroep: profiel en cijfers
1.2 / Doelgroep: profiel en cijfers
1.3 / Onderzoeken arbeidsmigranten in Nederland
1.4 / Uitkomsten onderzoek/enquête onder arbeidsmigranten
1.5 / Cijfers migranten uit Midden- en Oost-Europa gemeenten Noord-Veluwe
2 Beleid en uitvoering
2.1 / Beleid en uitvoering
2.2 / Vraagstuk arbeidsmigranten
2.3 / Ruimtelijke ordening en handhaving/algemeen
2.4 / Recreatie en permanente bewoning
2.5 / Externe partij: detacherings- en uitzendbureaus
2.6 / Werkgevers en ondernemersverenigingen
2.7 / Economie
2.8 / Externe partijen: huisvesting
3 Samenvatting
Bijlagen
Bijlage 1. Relevante achtergrond informatie met betrekking tot arbeidsmigranten
Bijlage 2. Overzicht van de uitzendbureaus
Bijlage 3. Vormen van huisvesting voor arbeidsmigranten
Bijlage 4. Onderzoek onder arbeidsmigranten regio Noord – Veluwe
Bijlage 5. Presentatie eindrapport inventarisatie regio Noord-Veluwe
Bijlage 6. Presentatie enquête arbeidsmigranten Migrada

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid