Quick-scan arbeidsmigranten West-Brabant

Deze Quick-scan Arbeidsmigranten in West Brabant gaat in op de omvang en ontwikkeling van de groep arbeidsmigranten in de Regio West-Brabant en op hun huisvestingssituatie. Onderdeel van de quick-scan was een enquête onder bedrijven en uitzendbureaus in de regio.

download rapport

Inhoudsopgave

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
1. Arbeidsmigranten in West-Brabant
2. Omvang en ontwikkeling aantal arbeidsmigranten
3. Huisvesting van arbeidsmigranten
4 Conclusies en aanbevelingen
Bijlage 1: Omvang en ontwikkeling aantal arbeidsmigranten
1. Arbeidsmigranten volgens CBS
2. Arbeidsmigranten volgens enquête bedrijven+uitzendbureaus
3. Verwachte ontwikkeling van de vraag naar arbeidsmigranten
Bijlage 2: Doorrekening aantal arbeidsmigranten werkzaam en woonachtig
per gemeente
Bijlage 3: Huisvesting van arbeidsmigranten
1. Huidige huisvesting
2. Gewenste huisvesting
3. Gemeentelijk huisvestingsbeleid
Bijlage 4: Verantwoording opzet enquête
Bijlage 5: Analyses gemeentelijk beleid
1. Gemeentelijke visies op huisvesting arbeidsmigranten
2. Afspraken gemeente-corporaties over huisvesting van arbeidsmigranten
3. Beleidsregels ruimtelijke ordening
4. Handhavingsbeleid

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid