Quick scan ‘Huisvestingsopgave arbeidsmigranten in het SRE’, september 2013

In het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) wordt op verschillende manieren gewerkt aan meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten. Naast bestuurlijke consensus over de kwalitatieve opgave (zoals verwoord in de regionale verklaring van het SRE) is het eveneens van groot belang consensus te bereiken over de kwantitatieve opgave. Daarvoor is het belangrijk te weten: hoeveel huisvestingsplaatsen zijn noodzakelijk en hoe kunnen afzonderlijke gemeenten een evenredige bijdrage leveren om die te realiseren? Om deze reden heeft het SRE Huiswerk advies & projecten gevraagd een quick scan uit te voeren.

bekijk quick scan

Inhoudsopgave

1.  Aanleiding
2.  Centrale vragen
3.  De omvang en verdeling van het aantal arbeidsmigranten in het SRE (2010)
3.1 Spoor 1: de omvang en verdeling in beeld via de registratie in GBA en UWV (2010)
3.2 Spoor 2: de omvang in beeld via onderzoek Van der Heijden (2010)
3.3 Verschilanalyse en totaalbeeld schatting (2010)
3.4 Schatting aantal arbeidsmigranten (2012)
3.5 Door gemeenten zelf gemaakte schattingen
3.6 Verdeling van de schatting EU-arbeidsmigranten over het SRE (2012)
3.7 Sex-ratio EU-arbeidsmigranten over het SRE (2012)
4.   Behoefteraming huisvesting arbeidsmigranten in het SRE
4.1 Redeneerlijn: huidige vervangingsbehoefte
4.2 Redeneerlijn: uitbreidingsbehoefte door economisch herstel
5.   Bronnen

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid