Quickscan arbeidsmigranten, gemeente Wierden

De gemeente Wierden heeft naar aanleiding van de huidige huisvesting van 160 arbeidsmigranten op het villapark het Lageveld, en het voornemen om dit niet toe te staan, besloten om een quick scan arbeidsmigranten uit laten voeren. Zo kan de gemeente beter inzicht krijgen in het aantal arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa dat in Wierden woont.

Op basis van de uitkomst van deze quick scan arbeidsmigranten wil de gemeente Wierden het vraagstuk verder op pakken en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot herhuisvesting van arbeidsmigranten die woonachtig zijn op het villapark het Lageveld en de overige plaatsen waar dat volgens het bestemmingsplan niet toegestaan is.

download dit document

Inleiding
Bestuurlijke nota
Hoofdstuk 1 Aanbevelingen
1.1  Centrale boodschap
1.2  Conclusies
1.3  Aanbevelingen
Bevindingen Quick scan
Hoofdstuk 2 Doelgroep
2.1  Doelgroep: profiel en cijfers
2.2  Kenmerken van de doelgroep arbeidsmigranten
2.3  Cijfers migranten uit Midden- en Oost Europa
Hoofdstuk 3 Beleid
3.1  Beleid
3.2  Ruimtelijke ordening en handhaving
3.3  Economische Zaken, werkgelegenheid en toerisme
3.5  Integratie, inburgering en onderwijs
3.6  Welzijn, zorg en hulpverlening
Hoofdstuk 4 Uitvoering
4.1  Uitvoering
4.2  Ruimtelijke ordening en handhaving
4.3  Economische Zaken en werkgelegenheid

 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: