Raad Best: ‘Plan van aanpak voor overlast migranten’

De gemeenteraad van Best wil zicht houden op de manier waarop het college komende jaren eventuele problemen of overlast door (il)legale huisvesting van arbeidsmigranten in Best gaat voorkomen of afstraffen.

Maandag heeft de raad een motie van Leon Kennis (Best Open) aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om hiertoe een plan van aanpak te maken. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid