Raad Noordoostpolder stelt beleid huisvesting arbeidsmigranten vast

De gemeenteraad heeft dinsdagavond het beleid huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld.Een amendement van ONS Noordoostpolder om in de drie grote vestigingen maximaal 150 personen te huisvesten in plaats van de voorgestelde 300 haalde het niet.

De motie van de fracties D66, VVD en CDA om uit te gaan van groeilocaties vanaf 150 personen werd door een meerderheid van de raad wel aangenomen. Doede Pausma (ONS) prees het proces van ‘co-creatie Õ waarmee het beleid tot stand was gekomen. ‘Maar waarom kan ik in het beleid de mening van de klankbordgroep van maximaal 150 personen nergens terugvinden? Õ Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EFA-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: