Rapport arbeidsmigranten in Ede, gemeente Ede, december 2017

De gemeente Ede wil graag dat de huisvestings- en werksituatie van de groep arbeidsmigranten in de gemeente Ede in beeld wordt gebracht. Met dit inzicht wil de gemeente beter inspelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen rondom de huisvesting voor deze groep. Het betreft een actualisatie en verdieping van een in 2014 door de afdeling Strategie & Onderzoek van de gemeente Ede uitgevoerd onderzoek.

download publicatie>

Inhoudsopgave

  1. Aanleiding
  2. Aantal arbeidsmigranten in beeld
  3. Inzoom op arbeidsmigranten in Ede
  4. Profiel arbeidsmigranten
  5. Huisvestingssituatie
  6. Samenvatting en conclusie
Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie