Rapport ‘De Magic Mix’

Nieuwkomers op de huurmarkt hebben het moeilijk. Groepen als arbeidsmigranten en vergunninghouders hebben vaak geen tijd om lang te wachten op een woning en kunnen weinig betalen. Deze groepen zijn gebaat bij tijdelijke oplossingen. Verschillende gemeenten en woningcorporaties zoeken die ook – bijvoorbeeld door verschillende doelgroepen gemengd te laten wonen in één woongebouw ('magic mix'-projecten).

Het rapport van Platform 31 ‘De Magic Mix – Een verkenning van wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd wonen’ laat voorbeelden uit de praktijk zien, onderzoekt wanneer de ‘magic mix’ succesvol kan zijn en doet aanbevelingen aan ontwikkelaars en beleidsmakers. Lees verder.

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.  

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Beheer, Beleid, Doelgroepen flexwonen, Taal en participatie