Rapportage onderzoek ‘Voortgang huisvesting arbeidsmigranten 2015’

Het bestuurlijk overleg van de partijen van de Nationale Verklaring huisvesting arbeidsmigranten stemde in november 2014 in met het houden van een onderzoek door het Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten (EFA), onder de individuele leden van de koepels van de Nationale Verklaring en de individuele partijen in de regio's.

Dit om in beeld te brengen wat er feitelijk gebeurt in de regio’s bij de uitvoering van de afspraken. Doel van de inventarisatie is om er zicht op te krijgen of en in welke mate er na de Nationale Verklaring een ‘beleidsmatige infrastructuur’ is ontwikkeld die maakt dat huisvesting van arbeidsmigranten voldoende aandacht krijgt en op de nog resterende knelpunten en mogelijke oplossingen.

Bekijk rapportage>

Bekijk conclusies en aanbevelingen>

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Doel en opzet onderzoek

Deel A: Brede effectmeting onder actoren in het veld en ondertekenaars Nationale Verklaring

Hoofdstuk 2 De werkgevers en huisvesters nader in beeld
Hoofdstuk 3 Ruimte voor de huisvesting van arbeidsmigranten
Hoofdstuk 4 Handhaven op woon- of verblijfssituaties die niet aan voorschriften voldoen
Hoofdstuk 5 Het inschrijven van arbeidsmigranten in de BRP (Basisregistratie Personen)
Hoofdstuk 6 Enkele overall beelden
Hoofdstuk 7 De ondertekenaars van de nationale verklaring aan het woord

Deel B: 6 verdiepingsthema’s

essay:

1. Bouwstenen voor goede samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen
2. Het economisch belang van arbeidsmigratie en goede huisvesting
3. Ervaringen met de bed-voor-bedregeling
4. De relatie van gemeenten met het SNF-keurmerk
5. De positie van de arbeidsmigrant zelf
6. Draagvlak in de samenleving en omgaan met NIMBY

Bijlagen

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid, Draagvlak en communicatie, Handhaving, Normering en certificering