Rapportage schattingen MOE-landers 2008 en 2009

Aantallen geregistreerde en niet-geregistreerde burgers uit MOE-landen die in Nederland verblijven; Rapportage schattingen 2008 en 2009, Peter G.M. van der Heijden (UU), Maarten Cruyff (UU) en Ger van Gils (BOA).

download dit document

begeleidende Kamerbrief 15-09-2011

Het voorliggende rapport presenteert schattingen van de omvang van de groepen in Nederland verblijvende personen uit Midden- en Oost-Europa (afgekort als MOE-landers), te weten Polen, Roemenen, Bulgaren en overige MOE-landers. Het gaat hier om het aantal geregistreerde MOE-landers en een schatting van het aantal niet geregistreerde MOE-landers. Ook geeft het inzicht in de demografische samenstelling van de groepen en hun geografische spreiding over Nederland.

Inhoud van dit document:

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Resultaten
  4. Sensitiviteitsanalyses
Datum:
Dossier:
Onderwerp: