Rapportage van het eerste jaar Expertteam Kantoortransformatie, 2012-2013

Het doel van het expertteam is dat gemeenten (en kantooreigenaren), de transformatie van kantoren naar woonruimte als re‘le optie zien bij leegstand. Dit probeert het expertteam te bereiken door kennisontsluiting en advies op maat. Zodat kantoortransformatie uiteindelijk een normaal onderdeel van de woningproductie wordt.

download rapport

Inhoudsopgave
Voorwoord
Managementsamenvatting
1 Inleiding
1.1 Politiek kader en de actualiteit
1.2 Doel en activiteiten: samenvatting
2 Activiteiten
2.1 Samenwerking en advies
2.2 Kennisopbouw
2.2.1 Monitoring onorthodoxe projecten
2.2.2 Goede voorbeelden
2.2.3 Onderzoek
2.3 Communicatie
2.3.1 Aanpak
2.3.2 Kanalen
2.3.3 Producten
2.3.4 Bekendheid van het expertteam
3 Aansluiting bij andere expertteams
3.1 Expertteam Eigenbouw
3.2 Juridische Expertpool Planschade (Krimp)
4 Financieel
5 Doorkijk
Bijlage 1: het expertteam
Bijlage 2: bijeenkomsten & opleidingen

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid