Recruiting Immigrant Workers: Europe 2016 beoordeling en aanbevelingen, OESO 2016

In 2015 bereikte het aantal vluchtelingen en asielzoekers dat Europa binnenkomt een recordhoogte met een instroom van meer dan een miljoen mensen - en alleen al in de eerste vier maanden van 2016 waren het er meer dan 180.000.

download beoordeling en aanbevelingen 

Europa heeft zowel de capaciteit als de ervaring om deze uitdaging het hoofd te bieden, maar de ongekend grote aantallen die in zo’n kort tijdsbestek zijn toegestroomd, stellen de infrastructuur zwaar op de proef. Ook de publieke opinie, die zeer gevoelig blijft voor het vluchtelingen- en migratievraagstuk, is sterk beïnvloed. Als gevolg daarvan is de aandacht van de beleidsmakers grotendeels gericht geweest op het aanpakken van de vluchtelingencrisis.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Draagvlak en communicatie, Facts en figures