Regeling huisvesting aandachtsgroepen: budget huidige tranche verhoogd naar ruim €52 miljoen

De huidige tranche van de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) wordt met €15 miljoen verhoogd naar in totaal €52 miljoen. Dat besloot minister de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om gemeenten te helpen bij het versneld realiseren van huisvesting voor aandachtsgroepen.

Verschillende crises zetten de betaalbaarheid van woonlasten en schaarse huisvesting verder onder druk. De urgentie voor huisvesting van aandachtsgroepen neemt hierdoor verder toe. Overheden zoeken naar mogelijkheden om deze huisvesting versneld te realiseren. Om in deze behoefte te voorzien, wordt een deel van het totale beschikbare budget voor de RHA naar voren gehaald. Met de verruiming van het budget wordt het voor gemeenten mogelijk dit jaar 2.150 aanvullende woningen te realiseren. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen