Regeling huisvesting aandachtsgroepen: ruim 34 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe aanvragen 2023

De huisvesting van aandachtsgroepen vraagt om een gerichte aanpak. Net als in voorgaande jaren stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wederom een bedrag beschikbaar voor het vergroten van het woningaanbod voor deze aandachtsgroepen. In 2023 is er ruim 34 miljoen beschikbaar voor aanvragen van gemeenten.

De regeling wordt opengesteld van dinsdag 30 mei 2023 vanaf 9.00 uur tot en met vrijdag 7 juli 17.00 uur 2023. Met een bijdrage uit de regeling kunnen financiële belemmeringen bij gemeenten worden weggenomen, waardoor de huisvesting van aandachtsgroepen wel kan worden gerealiseerd. Zie voor meer informatie>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Versnelling woningbouw
Onderwerp:
Financiering en exploitatie, Wetten en regels