Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen (RTHF)

Bent u van plan te investeren in flexwoningen? Of investeert u al en verhuurt u flexwoningen als sociale huurwoning? Dan heeft u andere financiële risico’s en onzekerheden dan met een vast woningbouwproject. De Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen (RTHF) beperkt deze.

De regeling is voor investeerders in nieuwe flexwoningen. Zij verhuren deze als sociale huurwoning of zetten ze tijdelijk in voor de opvang van ontheemden. Investeerders zijn bijvoorbeeld particulieren, woningcorporaties en gemeenten. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Versnelling woningbouw
Onderwerp:
Financiering en exploitatie, Wetten en regels