Regionale ambitie huisvesting Arbeidsmigranten Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

Op donderdag 14 januari 2021 is er in het Eindhovens Dagblad een artikel verschenen over de ambitie van de SGE-gemeenten met betrekking tot het huisvesten van Arbeidsmigranten. Een aantal punten in het artikel komen niet overeen met de regionale afspraken. Daarom informeren wij u in dit nieuwsbericht over de regionale afspraken m.b.t. het huisvesten van arbeidsmigranten.

De portefeuillehoudersoverleggen Economie en Wonen hebben eind november 2020 het Afsprakenkader huisvesting Arbeidsmigranten vastgesteld. Op dit moment wordt dat afsprakenkader ter vaststelling aangeboden aan de 9 colleges van B&W (besluitvorming 19 januari 2021) en daarna worden de gemeenteraden hierover geïnformeerd. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie