Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop

Aan het project Kompas Noordkop nemen de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Heerhugowaard deel. Een van de pijlers van het project Kompas Noordkop is het ervoor zorgen dat er meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten komt.

download regionale kadernota

Gezien de Nationale Verklaring en het feit dat deze vier gemeenten in het kader van het Project Kompas Noordkop beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten willen ontwikkelen, bestaan er redenen te meer om een kadernota voor de huisvesting van arbeidsmigranten op te stellen, waarin de gemeenten gezamenlijk de uitgangspunten voor het te vormen beleid vaststellen. Vandaar deze Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Noordkop.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid