Regionale verklaring ondertekend in Eindhoven

We hebben hun handen nodig. We hebben goede huisvesting nodig. En we hebben samen een verantwoordelijkheid dat arbeidsmigranten goed kunnen integreren in onze Brabantse samenleving'. Puntig formuleerde Frans Stienen, voorzitter van de stuurgroep Arbeidsmigranten, het belang van regionale samenwerking voor meer en betere huisvesting en inburgering van arbeidsmigranten. Hiertoe ondertekenden verschillende partijen namens gemeenten, huisvesters en ondernemers op 28 juni in het Stadhuis van Eindhoven een regionale verklaring.

Eindhoven 28-06-2012

SRE-bestuurder Wonen Mary Fiers opende de bijeenkomst. ‘Ik ben blij met de grote opkomst en ik ben ook zeer content dat naast gemeenten ook huisvesters en werkgevers vertegenwoordigd zijn. Frans Stienen ging nadrukkelijk de hobbels in het proces niet uit de weg. ‘Ik ben de afgelopen periode zo’n twee tot drie keer per week benaderd rond het vraagstuk scheiding van wonen en werken. Laat ik duidelijk zijn: voor mij is die scheiding geen doel maar een middel. Niemand wil 24 uur per dag op zijn werk zitten. U niet, ik niet en arbeidsmigranten ook niet. Maar u en ik weten ook: op sommige plekken waar wonen en werken gecombineerd zijn is het prima geregeld. Waar dat zo is, krijgt men wat mij betreft een kwaliteitskeurmerk. Maar u weet ook dat het niet overal goed geregeld is. Daarvan zeggen we: daar gaan we handhaven. We staan in onze regio niet een tweede keer een asperge-affaire als in Someren toe’.

Frans Stienen benadrukte dat het niet alleen bij een papieren verklaring blijft. ‘Wij willen als regio doorpakken. Ik mag me op 3 oktober bij de minister verantwoorden over de voortgang. Mijn intentie is het eind van dit jaar een grote bijeenkomst te organiseren waarin we tot concrete bestuurlijke afspraken komen. Ik roep alle betrokken partijen -gemeenten, huisvesters en werkgevers in de regio – op om aan te haken’.

Eric Beerens, lid team EU-arbeidsmigranten, ministerie BZK schetste de aanleiding en achtergrond van de Nationale Verklaring. ‘In 2009 waren er naar schatting 300.000 arbeidsmigranten. De verwachting is dat dit aantal binnen enkele jaren doorgroeit naar 600.000’. Beerens ging ook in op een raming van de behoefte in de SRE-regio: ‘Komende jaren is behoefte aan 10-15 extra bedden per 1.000 inwoners. Gemeenten moeten hier pro-actief voldoende en verantwoorde planologische ruimte voor maken’.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: