Regionale Woonvisie Midden-Limburg Oost 2010-2014

Het is voor de derde maal dat een regionale woonvisie is opgesteld door de gemeenten Roermond, Echt-Susteren, Roerdalen, Maasgouw en Leudal-Oost.

download dit artikel

Inhoud van dit document:

  1. Inleiding
  2. Regio overstijgende beleidskaders
  3. Demografische ontwikkelingen
  4. Overige relevante ontwikkelingen (ambities en omgevingsfactoren)
  5. Regionaal beleid op korte en lange termijn..
  6. Gemeentespecifieke wijk- en kernvisies
  7. Bijlagen
Datum:
Dossier:
Onderwerp: