Reimerswaal: inspraak ontwerp beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten

In 2009 is het ‘beleid ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten’ vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal. In dit beleid is met name ingegaan op de huisvesting van arbeidsmigranten in de kernen. De afgelopen 6 jaar heeft de focus voornamelijk gelegen op de kernen. De huisvesting in de kernen functioneert naar tevredenheid en nu is de tijd rijp om ook de aandacht op het buitengebied te leggen. 

download beleidskader

In deze beleidsnotitie treft u een korte beschrijving van het huidige beleid aan en een evaluatie van het ‘kernenbeleid’. In hoofdstuk 3 worden de nieuwe beleidskader uiteengezet. In hoofdstuk 4 wordt aangegeven hoe vorm gegeven gaat worden aan de handhavingstaak. Tenslotte wordt in het laatste hoofdstuk de resultaten van de inspraakprocedure verwoord.

bron: gemeente Reimerswaal

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beleid