Rekenmodel flexwonen beschikbaar

Door de grote behoefte aan nieuwe woningen is de aandacht voor flexibele, verplaatsbare woningen sterk toegenomen. De businesscase van projecten met verplaatsbare woningen ziet er anders uit dan die van reguliere nieuwbouwprojecten.

Dat komt vooral doordat de tweede exploitatietermijn en latere exploitatietermijnen ongewis en variabel zijn. Zowel bij gemeenten, corporaties als andere beleggers speelt de vraag hoe deze businesscase uitpakt. Daarom is er een gestandaardiseerd rekenmodel ontwikkeld. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Aan de slag met flexwonen, Versnelling woningbouw
Onderwerp:
Financiering en exploitatie