Resultaten VNG ambassadeurschap huisvesting EU-arbeidsmigranten

Koos Karssen, burgemeester van Maasluis en namens de VNG ambassadeur huisvesting EU-arbeidsmigranten, heeft op 28 mei 2013 in een brief aan minister Blok zijn bevindingen weergegeven van zijn ronde langs de regio's.

De heer Karssen stelt onder meer dat ‘het realiseren en verbeteren van huisvesting van arbeidsmigranten ‘going concern’ zal moeten worden. De verwachting is dat het aantal arbeidsmigranten – en daarmee de behoefte aan goede tijdelijke huisvesting – zal toenemen. Goede huisvesting zal dus in het beleid van gemeenten aandacht moeten blijven krijgen.’ Lees verder.

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie