Rigo-rapport ‘Wachten, zoeken en vinden, hoe lang duurt het zoeken naar een sociale huurwoning?

Welk beeld komt uit deze rapportage naar voren van de woonruimteverdeling en wachttijden in Nederland?

download rapportage ‘Wachten zoeken vinden: hoe lang duurt het zoeken naar een sociale huurwoning?>

De woonruimteverdeling in Nederland is gebaseerd op principes van keuzevrijheid en vrijheid van vestiging. Woningzoekenden die op zoek zijn naar een sociale huurwo-ning staan niet op een wachtlijst maar kunnen zelf kiezen uit het aanbod dat via ad-vertenties wordt aangeboden. De meeste woningen worden toegewezen op basis van inschrijfduur. Daarnaast wordt vaak een deel van het aanbod verloot. De Huisves-tingswet waarborgt dat gemeenten alleen waar nodig verdelingsregels stellen. Tege-lijk zorgt de Woningwet ervoor dat corporaties wel passend toewijzen. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Datum:
Dossier:
Huisvesting zoeken
Onderwerp:
Beleid, Doelgroepen flexwonen, Facts en figures