Rijk trekt geld uit voor bewoning jongeren in zorgcentra voor ouderen

Jongeren tot dertig jaar betalen minder huur als ze wonen in complexen met ouderen. Ze moeten dan wel meedoen aan sociale activiteiten. Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stelt daarvoor miljoenen euro’s beschikbaar. ‘Jong en oud kunnen zoveel voor elkaar betekenen en van elkaar leren.’

Met haar subsidieplan sluit ze aan op bestaande regelingen in onder meer Ouden Huis in Bodegraven, woonzorgcentrum De Posten in Enschede en woon- en zorgcentrum Humanitas in Deventer waar de eerste woonstudent in 2012 introk. Lees verder>

Dit artikel is niet afkomstig van de EF-redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.

Zie ook concept – Subsidieregeling intergenerationeel wonen>

 

Datum:
Dossier:
Versnelling woningbouw
Onderwerp:
Financiering en exploitatie, Wetten en regels