Rivierenland: evaluatie beleidshandreiking arbeidsmigranten 2008

Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van tien gemeenten in de Betuwe, Bommelerwaard en Land van Maas en Waal. Binnen de Regio is veel bedrijvigheid. De agrarische sector maakt hier ook deel van uit. Een van de vraagstukken is de huisvesting van tijdelijke buitenlandse werknemers. Regio Rivierenland heeft HAS KennisTransfer gevraagd om onderzoek te verrichten naar de huisvesting van arbeidsmigranten in de regio en om een de beleidshandreiking uit 2008 te evalueren.

download evaluatie beleidshandreiking arbeidsmigranten 2008

Inhoudsopgave
Inleiding
Doel  
Methode
Arealen per gemeente
Arbeidsbehoefte per subsector
Totale arbeidsbehoefte Regio Rivierenland
Normentabel
Landelijke cijfers
Huisvesting landelijk
Beleid Regio Rivierenland  
Beleidshandreiking huisvesting Regio Rivierenland 2008
Inpassing beleidshandreiking per gemeente
Evaluatie beleidshandreiking  
Conclusies en aanbevelingen 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: