ROC gaat 300 flexwerkers HOBIJ opleiden

ROC de Leijgraaf, een opleidingsinstituut voor jongeren en volwassen educatie met vestigingen in Oss, Veghel, Cuijk, Boxmeer en Mill, gaat in opdracht van uitzender HOBIJ uit Veghel de komende twee jaar 300 van haar 1.200 flexwerkers opleiden.

Never stop growing
HOBIJ, expert op het gebied van Internationale Arbeidsbemiddeling, wil hiermee uiting geven aan haar missie om de meer dan 1.200 flexwerkers uit landen als Litouwen, Letland, Polen en Hongarije een platform te bieden voor persoonlijke ontwikkeling. Kernachtig samengevat is de missie van HOBIJ “Never stop Growing”, wat zoveel betekent als een leven lang leren en ontwikkelen. Directeur Han van Horen hierover: “Enkele jaren geleden zijn we met een projectgroep bezig geweest om na te denken over het bestaansrecht van HOBIJ. Lees verder.

Natuurlijk moet er een gezond financieel beleid worden gevoerd, maar we kwamen er achter dat onze echte passie ligt bij het ondersteunen van onze flexcollega Õs in hun persoonlijke ontwikkeling tijdens hun verblijf in Nederland. Wij halen mensen uit hun vertrouwde leef- en woonomgeving elders, en daarmee grijpen we sterk in op het leven van mensen. Dat vraagt om verantwoordelijkheid en we willen hen een platform bieden om zich verder op persoonlijk en maatschappelijk vlak te ontwikkelen. Uit overleggen met onze personeelsvertegenwoordiging en uit de resultaten van een interne enquête kwam duidelijk de wens vanuit onze flexwerkers naar voren om meer kansen te krijgen voor opleiding en ontwikkeling. Dus zijn we op zoek gegaan naar een partner die ons hierin kan ondersteunen.”

Een leven lang leren
In de gesprekken tussen HOBIJ en ROC de Leijgraaf werd al snel duidelijk dat de visies van beide organisaties sterke verwantschap vertonen. De keuze voor de Leijgraaf was derhalve snel gemaakt. Erwin van der Zanden, Manager Personeelszaken bij HOBIJ, heeft diverse gesprekken met meerdere ROC Õs gevoerd, maar de klik met de mensen van de Leijgraaf was het grootst. Erwin van der Zanden: “We zitten op dezelfde golflengte en toevallig bevinden de hoofdkantoren van beider organisaties zich allebei in Veghel wat de communicatie nog gemakkelijker maakt. Eerdere opleidingstrajecten die de Leijgraaf voor ons heeft gedaan maakten al duidelijk dat het een professioneel opleidingsbedrijf is met veel ervaring in het praktijkgericht opleiden, ook als het gaat om arbeidsmigranten. Dat laatste is voor ons uiteraard heel belangrijk want dat zijn de mensen waarover het hier gaat. Gerard Bak, Directeur Economische Opleidingen van ROC De Leijgraaf, is zeer in zijn nopjes met het contract: “Deze overeenkomst sluit helemaal aan bij onze bedrijfsfilosofie. We willen graag verbindingen maken met bedrijven in Brabant en we willen uiting geven, met onze dienstverlening, aan onze missie: Mensen kansrijk maken,  een leven lang. In de samenwerking met HOBIJ grijpt alles perfect in elkaar. We spreken dezelfde taal en begrijpen elkaar volkomen. Als de Leijgraaf zijn we erg content met dit contract.”

Kennisverbreding en competentieverbetering
Het convenant dat door partijen is ondertekend gaat er voor zorgen dat zo Õn 300 flexwerkers van HOBIJ, werkzaam bij klanten in de Food en Logistiek, door de Leijgraaf worden opgeleid tot vakbeoefenaars op MBO 2-niveau. De flexwerkers die de opleiding met goed gevolg afronden, behalen  een officieel erkend MBO-diploma. De opleiding duurt twee jaar en bestaat naast praktijk- en theorieles op het gebied van logistiek en food ook uit Nederlandse taalkennis die gericht is op communicatie op de werkvloer.

Datum:
Dossier:
Onderwerp: