Roemeense migranten, de leefsituatie in Nederland kort na migratie, SCP 2015

Hoe gaat het met Roemenen in de eerste periode na hun migratie naar Nederland? Er is in deze studie onder meer aandacht voor hun positie op de arbeidsmarkt, hun beheersing van de Nederlandse taal en hun sociale contacten en opvattingen. Zijn ze van plan in Nederland te blijven of hebben ze een tijdelijk verblijf voor ogen? En in hoeverre verschillen ze van migranten uit Polen en Bulgarije? Informatie uit een survey onder Roemenen ─ gehouden binnen anderhalf jaar nadat zij zich in het Nederlandse bevolkingsregister inschreven ─ vormde de basis voor deze publicatie.

download rapportage>

Deze studie is vervaardigd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Directie Samenleving en Integratie.

bron: SCP

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Facts en figures, Taal en participatie