Rotterdam: de Uitvoeringsagenda 2013-2014 EU arbeidsmigratie

In het programma EU arbeidsmigratie staat het beleid van Rotterdam ten aanzien van arbeidsmigranten uit Midden en Oost Europa centraal. Het gaat om een integrale aanpak waarbij samenwerking op lokaal, landelijk en Europees niveau met zowel sociale partners, bedrijven, huisvesters, maatschappelijke organisaties, politie en OM onontbeerlijk is.

download uitvoeringsagenda

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: ‘Tegelijk warm en koud blazen’ in Rotterdam
Hoofdstuk 2: De uitvoeringsagenda 2013-2014 EU arbeidsmigratie
Zes hoofdonderwerpen
Uitwerking top 4
1. Registratie
2. Tegengaan uitbuiting en misstanden in werk en huisvesting
3. Versterken van deelname aan en positie in de Rotterdamse samenleving
4. Versterken van de betekenis van de EU arbeidsmigranten voor de Rotterdamse economie
Uitwerking twee overige hoofdonderwerpen
5. Sociale voorzieningen, verblijfsbeëindiging en terugkeer
6. Veiligheid
Uitwerking randvoorwaarden
7. Lobby
8. Samenwerken met kennisinstellingen
9. Communicatie

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie