Ruim 3200 flexwoningen sneller van de grond

Opnieuw kunnen meerdere gemeenten voor woningbouwprojecten gebruikmaken van de voordelen die de Omgevingswet vanaf 1 januari 2024 gaat bieden. Met de toegestane experimenten onder de Crisis- en herstelwet kunnen in een nieuwe tranche op z’n minst 3220 (flex)woningen sneller en gemakkelijker worden gerealiseerd.

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft de gehonoreerde aanvragen vandaag in de Staatscourant gepubliceerd. Voor flexwoningen biedt de Crisis- en herstelwet vooruitlopend op de Omgevingswet de mogelijkheid om bij het verlenen van een omgevingsvergunning af te zien van een uitgebreide voorbereidingsprocedure. Lees verder>

 

Datum:
Dossier:
Versnelling woningbouw
Onderwerp:
Doelgroepen flexwonen, Verplaatsbare woningen