Ruimte voor arbeidsmigranten BZK

Handreiking voor de huisvesting van werknemers uit de EU die tijdelijk in Nederland verblijven.

download dit document

In deze handreiking vindt u suggesties en tips voor een plan van aanpak, voor het organiseren van huisvesting en een effectieve handhaving. Ook als u vragen heeft die de maatschappelijke participatie van arbeidsmigranten en de communicatie betreffen kunt u hier terecht.

Inhoud van dit document:

 1. Neem signalen serieus en erken de structurele behoefte
 2. Identificeer de behoefte en stel een beleidskader op
 3. Bepaal je speelruimte
 4. Zoek partners
 5. Zet kwaliteit voorop
 6. Realiseer de huisvesting en organiseer het beheer
 7. Voorkom misstanden en pak ze aan
 8. Begeleid en faciliteer de arbeidsmigranten
 9. Communicatie
 10. Overzicht wetten en enkele specifieke wetsartikelen
 11. Huisvestingsbeleid in Roosendaal
 12. Communicatiestrategie Wonen Limburg
 13. Samenwerking woningcorporatie en uitzendbranche in Limburg
 14. Praktijkvoorbeeld Diemen
 15. Huisvesting in het landelijk gebied in gemeente Stede Broec
 16. Huisvesting in herstructureringwoningen in Rotterdam Hoogvliet
 17. Grootschalige tijdelijke huisvesting op twee locaties in Eemsmond
 18. Diverse vormen van huisvesting in Westland
 19. Convenanten in Den Haag en Westelijk Noord-Brabant
 20. Samenwerkingsproject Handhaving in Eindhoven
 21. Sociaal beheer en procesafspraken in Dordrecht
 22. Informatiepunt Polen in Horst aan de Maas
 23. Hotelschip in Vlissingen
 24. Staalkaarten vormen van huisvesting
 25. Logies versus wonen
 26. Normen voor huisvesting
 27. Factsheet ABU CAO, ook voor flexmigranten (januari 2010)
 28. Controledocument huisvestingsnormen ABU
 29. Handhaving door SNCU voor de Uitzendbranche
 30. Voorbeeldconvenant Eindhoven
 31. Convenant Vlaardingen
 32. Huisvesting arbeidsmigranten in vakantieparken

  

Datum:
Dossier:
Onderwerp: