Ruimte voor arbeidsmigranten handreiking, BZK 2013

Arbeidsmigranten leveren een wezenlijke bijdrage aan de Nederlandse economie en samenleving. Voor verschillende sectoren vormen medewerkers uit EU-landen een welkom antwoord op hun vraag naar personeel. Of deze flexwerkers nu voor een zeer korte termijn of juist langer in Nederland verblijven, zij hebben tijdens hun verblijf behoefte aan betaalbare en goede huisvesting. Daar schort het vaak aan.

bekijk publicatie

Deze derde editie van ‘Ruimte voor arbeidsmigranten’ geeft een overzicht van de verantwoordelijkheden die de betrokken partijen hebben op het gebied van huisvesting voor arbeidsmigranten, en de mogelijkheden die hen ter beschikking staan om tot concrete oplossingen te komen. Daarbij maakt deze handreiking dankbaar gebruik van het expertisecentrum flexwonenarbeidsmigranten.nl, waar veel ontwikkelde tools, praktijkvoorbeelden en beleidsstukken op te vinden zijn.

Inhoudsopgave

Neem de verantwoordelijkheid 
5 Rollen
6 Nationale verklaring
6 Aanjaagteams of ambassadeurs
7 Programma en expertisecentrum flexwonen arbeidsmigranten
8 Experimentenprogramma woonconcepten Platform31
Onderzoek de vraag en de opgave
10 Structurele vraag naar huisvesting
11 Onderzoek de vraag
11 Onderzoek de opgave
12 Schatting aantal migranten uit MOE-landen
12 Migrantenmonitor
13 Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
13 Wet basisregistratie personen
14 Inschrijving in de gemeente Westland
15 Mindmap en werkwijze arbeidsmigranten voor gemeente
15 Huisvestingsbeleid arbeidsmigranten in Roosendaal
Ken dewettelijke speelruimte
17 Ruimte creëren
19 Grenzen aangeven
20 Wettelijke mogelijkheden voor woningcorporaties
20 Paraplubestemmingsplan Veghel
20 Omgevingsvergunning voor woonunits Westland
20 Intrekking onttrekkingsvergunning Huisvestingswet
21 Verzoeken omwonenden om handhaving
21 Binnentreden
Ga samenwerkingsverbanden aan
29 Convenanten:concrete afspraken
29 Bed-voorbedregeling
29 Werkgever & huisvester
29 Communicatie
30 Voorbeeldconvenanten
31 LTO Nederland
31 Project Kompas
32 RIEFF Den Haag
32 Flex Logies Gebouw Eersel
32 Notitie dubbele afhankelijkheid
Realiseer passende huisvesting
34 Soorten huisvesting
35 Kwaliteitseisen
35 De reguliere woningmarkt
36 Labour Hotel Diemen: snelle, flexibele, tijdelijke bouw
36 Stichting Normering Flexwonen
37 Job-lodges
37 Bemiddelingspunt huisvesting in Limburg
37 Film drie goede voorbeelden
38 Energy Village: grootschalige tijdelijke bouw in de Eemshaven
39 Afspraken over huisvesting in de ABU CAO
Voorkom en bestrijd misstanden
41 Check goed werk geverschap
41 Communicatie: wederzijds vertrouwen opbouwen
42 Beheer: overlast voorkomen
42 Handhaving: overlast tegengaan
43 Handreiking Aanpak woonoverlast en verloedering
43 Beleid en communicatiestrategie Wonen Limburg
43 Geen overlast bij voormalig klooster Stella Maris
44 Huisvesting in het landelijk gebied in gemeente Stede Broec
44 Stichting Naleving CAO voor uitzendkrachten  SNCU
Meedoen met de maatschappij
46 Taal leren en inburgeren
47 Gezondheidszorg en onderwijs
48 Nieuw in Nederland
49 Informatiepunt arbeidsmigranten gemeente Westland
49 ROC leidt flexwerkers HOBIJ op

Datum:
Dossier:
Onderwerp:
Arbeidsmigratie, Beheer, Beleid, Draagvlak en communicatie, Facts en figures, Normering en certificering, Taal en participatie, Wetten en regels