Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten gemeente Dronten

In deze notitie zal worden weergegeven wat de mogelijkheden zijn van tijdelijke husivesting van arbeidsmigranten. Vervolgens zal een beeld worden geschetst van de huidige ontwikkelingen van tijdelijke arbeidsmigranten in de gemeente Dronten waarna tenslotte ruimtelijke oplossingsrichtingen worden geschetst.

dowload ruimtelijke beleidsnotitie  

inhoudsopgave 
1.inleiding 
2.vigerend ruimtelijk beleid 
3. huidige situatie Dronten 
4. ruimtelijke beleidskader gemeente Dronten 

Datum:
Dossier:
Onderwerp: